Deri

1- Buffalo Crust
2- Buffalo Wet-Blue
3- Baby Buffalo Crust ve Wet-Blue
4- Dana Crust
5- Dana Wet-Blue
 
Her çapta ve kalitede ithalat ve ihracat yapılmaktadır.