Dolgular

VANDOTAN ALCR            : Krom Alüminyum


VANDOTAN CR                : Sentetik retenaj malzemesi

VANDOTAN CZ                : Zirkonyum içerikli mineral tabaklama 
                                        malzemesi

VANDOTAN D7/N            : Reçine bazlı etek dolgusu. Disiandiamid.

VANDOTAN DI                : Fenol sülfon bazlı yumuşak sentetik
                                        retenaj malzemesi

VANDOTAN EL-2             : Fenol bazlı beyaz sentetik tanen

VALTAN SP                     : Strien maleik

VALTAN AFW-H              : Alifatik aldehid bazlı tabaklama malzemesi

VANDOTAN AZ                : Fenol bazlı sentetik tanen

VANDOTAN ZB                : Disiandiamid bazlı etek dolgusu

TYSYNTAN THN              : Krom sintan

TYSYNTAN TFS              : Naftalin sülfonik

TYSYNTAN TO                : Fenol bazlı sentetik tanen

TYSYNTAN TKM              : Nötral sintan

TYSYNTAN RT-7             : Disiandiamid bazlı etek dolgusu

TYSYNTAN TNG POWDER : Sentetik tanen etkisi gösteren 
                                       nötral sintan

UNIFLY B                       : Protein filler

ALSCRYL CA-15              : Naturel sentetik polymer (Kauçuk efekti)

ALSTAN FEWT                : Fenolik sintan

ALSCRYL DDAT               : Disiandiamid bazlı etek dolgusu

ALSCRYL MEMT              : Melamin bazlı dolgu

ALSTAN 7030                : Co-polymer retenaj ve nötrölizasyon 
                                      dolgusu (Kombine çok fonksiyonlu dolgu)